Eurookna

Okno zajišťuje přirozené osvětlení interiéru, zprostředkovává větrání a umožňuje kontakt člověka s vnějším okolím. Patří mezi nejdůležitější funkční díly budovy. Požadují se od nich různé mechanické, tepelně technické, akustické a světelně technické vlastnosti a dlouhodobá odolnost vůči atmosférickým a jiným vlivům. Jejich mnohostranná funkce má rozhodující vliv na provoz budov, jejich vzhled a kvalitu vnitřního prostředí. V energetické bilanci mají specifické postavení, neboť bývají zdrojem mimořádných ztrát tepla v porovnání s neprůsvitným pláštěm a zároveň mohou poskytnout do bilance přínosy tepla ve formě tzv. tepelných zisků (např. sluneční svit).

Co znamená hodnota U?

Konstanta U (nazývaná koeficient tepelného prostupu) udává tepelný výkon, který unikne 1 metrem čtverečním stavebního dílu při teplotním rozdílu 1 K. Teplotní rozdíl se měří mezi vzduchem venkovním a vzduchem v místnosti. Pro názornost – pokud v zimě panují desetistupňové mrazy a v místnosti topíme na 20 oC, uniká nám oknem o ploše 1 m2 a koeficientu U = 3 tepelný výkon 90 W. K udržení stálé teploty v místnosti musíme tuto tepelnou ztrátu dokrývat tepelným zdrojem, který spotřebovává placenou energii.

Denní osvětlení. Pro velikost oken v jednotlivých místnostech je důležitý požadavek denního osvětlení. Místnosti mohou mít jednostranné osvětlení, boční dvoustranné osvětlení nebo boční a horní kombinované osvětlení.

Větrání místností

Okno je z hlediska výměny vzduchu stále nejdůležitějším prvkem větracího systému. Nejvhodnější jsou okna se spodním a horním ventilačním křídlem, bezpodmínečně nutné je alespoň horní ventilační křídlo. Z hlediska větrání jsou výhodnější místnosti s oboustranně umístěnými okny, je však nutno uvážit i jejich nevýhody – větší plochu obvodového zdiva a dispoziční problémy.

 

Ve spolupráci s firmou E-okno vyrábíme kvalitní certifikovaná eurookna, která prochází neustálým vývojem.   www.eokno.cz

 

Při výběru dodavatele eurooken pro Váš dům či byt by jste neměli věnovat pozornost pouze ceně, ale hlavně tomu co Vám kdo vůbec nabízí, zjistit si u dodavatele jeho reference a zeptat se konečných zákazníků, jak jsou spokojeni se samotnými okny, ale také s přístupem firmy, která prováděla montáž a jaké byly případné vícepráce atd., které nebyly uvedeny v cenové nabídce, jak firma řeší reklamace atd….


© truhlarstvi-vaca.cz 2014 | created by: reklamnidilna.eu